Biblia lituanica

Bybeles. Tai esti: Wisas szwentas Rasstas. Seno ir Najo Testamento, i lietuwisskaja Kalba perstatytas, iss naujo pérweizdetas ir dewinta karta issspáustas

Ort, Verlag, Jahr:
Berlin : Britisskosês bey swetimjû Zemjû Bibelû Draugystês, 1905
Beschreibung:
856, 278 p.
Format:
Buch
ID: 000114537