Petition für Saisonniers aus Ex-Jugoslawien

Place, publisher, year:
1996
Contained in:
Bündner Zeitung, 1996/2/20, p. 5
Bündner Tagblatt, 1996/2/20, p. 1, 3
Format:
Article
ID: 018229948
Description of linked titles Contained in: Bündner Zeitung
Contained in: Bündner Tagblatt
Local Subject Headings / Classifications: Gruppe Toleranz 95
Jugoslawien
Petition
Regierung des Kantons Graubünden
Saisonnier