Stadtratswahlen: DSP Chur für bürgerliche Kandidaten

Place, publisher, year:
1996
Contained in:
Bündner Zeitung, 1996/4/15, p. 3
Format:
Article
ID: 018237347
Description of linked titles Contained in: Bündner Zeitung
Local Subject Headings / Classifications: Aliesch, Christian (SVP)
Chur : 12. Mai 1996 : Stadtrats- und Schulratswahl
Chur : DSP
Jäger, Martin (SP)
Mangott, Jörg (DSP)
Näf, Rageth (FDP)