Initiation and propagation behaviors of interior microflaws in the pyrolysis of an air-cured polycarbosilane precursor fiber

Authors / Contributors:
[Zeng-Yong Chu, Chun-Xiang Feng, Yong-Cai Song, Ying-De Wang, Jun Wang, Xiao-Dong Li, Jia-Yu Xiao]
Place, publisher, year:
2004
Contained in:
Journal of Materials Science, 39/8(2004-04-01), 2827-2833
Format:
Article (online)
ID: 466340672