Aruberuto Shuwaitsuǎ no tetteiteki shūmatsuron no kanten ni yoru Iesu rikai no jitsuzonteki seikaku: konnichi no Burutoman, Baruto, Yasupāsu no ronsō to no kanren

Verfasser / Beitragende:
Fritz Buri; transl. by Keiji Kasai
Ort, Verlag, Jahr:
????
Enthalten in:
Shuwaitsuā kenkyū, Shuwaitsuā Nihon Tomo no Kai, Tokio, 10, 1981, p. 14-34
Format:
Artikel
ID: 000310824