Ein zeitgenössischer Nachruf auf Johann Peter Nesemann

Authors / Contributors:
Alfred Rufer
Place, publisher, year:
1937
Contained in:
Bündnerisches Monatsblatt, 4 (1937), S. 122-124
Format:
Article
ID: 017357004
Description of linked titles Contained in: Bündnerisches Monatsblatt
Local Subject Headings / Classifications: Nesemann, Johann Peter. 1726-1801. Nachruf
Biographie: Deutschlnd.: Nesemann Johann Peter